شناخت ویتامین ها

مجید یوسفی

ویتامین A

این ویتامین میتواند در کبد و بافت های چربی ذخیره شود تا در زمان کمبود،مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین کسانی که ناراحتی کیسه صفرا دارند و نمی توانند چربی ها را هضم کنند باید ویتامین A بیشتری مصرف کنند زیرا جذب این ویتامین به هضم چربی ها بستگی دارد.

ویتامین A به دو صورت رتینول و کاروتن وجود دارد.رتینول فقط در غذاهای حیوانی ولی کاروتن هم در غذاهای حیوانی و هم گیاهی وجود دارد.

گیاهان،ویتامین A ندارند اما بتاکارتن دارند.از انجا که جذب این ویتامین در

روده ها انجام می شود،بتاکاروتن در روده به ویتامینA تبدیل شده و سپس جذب بدن میشود.

بیشتر بخوانید
12
اشتراک‌گذاری