پدر پول دار-پدر بی پول

مجید یوسفی

پول یکی از دلایل قدرت است،اما انچه قدرتمند تر است،داشتن سواد در زمینه امور مالی است.پول می آید و می رود.اما اگر شما در زمینه پول آموزش دیده باشید و بدانید چگونه عمل کنید،می توانید برآن مسلط شوید و از این طریق،برای خود ثروت اندوزی کنید.داشتن افکار مثبت در مورد پول،به تنهای پول ساز نیست؛زیرا تعداد زیادی از افراد به مدرسه رفته اند، اما هرگز چیزی در مورد نحوهء کار کرد پول یاد نگرفته اند،بنابراین باید عمرشان را صرف بدست آوردن پول کنند.
در کتاب پدر پولدار – پدر بی پول شش درس را
رابرت کیوساکی به ما آموزش می دهد،که بارعایت آنها به ثروت
می رسیم.
درس اول:برای پول، پولدارها کار نمی کنند.
۲.به چه علت، در امور مالی به تدریس می پردازیم؟
۳.برای شغل خود اهمیت قایل شوید.
۴.تارخ مالیات و قدرت کمپانی ها.
۵.پولدارها، خالق پول هستند.
۶.تلاش کنید تا بیاموزید؛هیچ وقت برای پول کار نکنید.

بیشتر بخوانید
23
اشتراک‌گذاری