معجزه کار پار وقت(جیم ران)Jim Rohn

مجید یوسفی

سفر کردن برای من بسیار لذت بخش است،به ویژه برای من،پسری مزرعه دار از آیداهو آمریکا.هنگامی که دریافتم می توان در ازای کار مزد گرفت،مهارت زیادی نداشتم.می دانستم چطور شیر گاو را دوشید،اما درآمد کافی در ازای آن حاصل نمی شد.زمانی که با بازاریابی شبکه ی آشنا شدم،در حوزه سلامت و تغذیه،جایی که که می توانستم ازصفر شروع کنم،انقلابی در زندگیم ایجاد و آن را برای همیشه متحول ساخت.
بزرگترین وظیفه ی که اکنون به دوش احساس می کنم،به اشتراک گذاشتن واطلاع رسانی از این فرصت فوق العاده با مردم سراسر دنیاست و سپس فلسفه این کار،چرا که باعث نتیجه بخش بودن این فرصت است.
اگر تمام روش های موثر دنیا و بهترین محصولات جهان را در اختیار داشته بود و از برترین سیستم پشتیبانی بر خوردار باشید،ولی فلسفه ای برای فعالیت های خود به منظور انجام کار های ضروری نداشته باشید،آنگاه هیچ اتفاقی نمی افتد.
بنابراین به آنچه باور دارید،یعنی همان فلسفه شخصی شما بسیار اهمیت می یابد،این فلسفه شما را به قرن بعدی سوق می دهد.
یکی از اصولی که زندگیم را برای همیشه تغیر داد:سود بردن بهتر از مزد گرفتن.
سود بردن شما را ثروتمند میکند نه مزد گرفتن.

بیشتر بخوانید
30
اشتراک‌گذاری