قانون جذب

مجید یوسفی

قانون جذب،قانونی جاری بر زندگی تمام کائنات است.آشنایی و درک قانون جذب شما را به سمت رسیدن به آرزو های خویش سوق می دهد،حال آنکه بسیاری از ما آن را نمی شناسیم ویا به درستی درک نمی کنیم.قانون جذب به زبان ساده می گوید: ((به هرچه فکر کنی به طرف تو جذب می شود.))

بیشتر بخوانید
29
اشتراک‌گذاری